Duurzaamheid in de kappersbranche

          Officiële ambassadeur SDG duurzaamheid

                                                                     Duurzaamheid in de Kappersbranche
  Jij de duurzame kapper is een top merk!

          Duurzaam kappers onderwijs inclusief SDG

_____________________________________________________________________________

Algemeen.

  • De corona crisis heeft hopelijk ook de kappersbranche de ogen doen openen dat het zo niet verder kan, zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden zal het roer om moeten en waarom?, ja de kappersbranche is best wel vervuilend, denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, afgeknipt haar etc. 
  • Met andere woorden: de kappersbranche en het kappers onderwijs dient zich nodig aan te passen aan de huidige tijd, met een alsmaar kritische samenleving/lokale overheden/organisaties/instellingen en een snel groeiende aantal milieu bewust wordende consumenten.

- Daar de kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen, want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is.

- Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart wordt gezet in de kappersopleidingen, daar de tijd begint te dringen. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidfactoren meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden

- Duurzaamheid met de 17 SDG's dient door alle gelederen van de opleiding heen te lopen, leerinstellingen, docenten, lesmateriaal, producten, inrichting lokaal, energie, kleding, gereedschappen enz.


- Opleidingsinstellingen zijn uiteraard en bij uitstek de aangewezen locaties om nieuwe vaardigheden, inzichten, veranderende samenleving en voortdurende bewegingen aan te leren.

- Hieraan dient een ieder die gelinieerd is aan de leerinstelling zich aan te committeren, hierbij kan een interne duurzaamheidadviseur een belangrijke rol vervullen.

- Bij de inrichting van het lokaal dient men rekening te houden met de fysieke belastingen van docent en studenten.

- De marktwerking dient bij de reguliere leerinstellingen (kappersonderwijs) te stoppen, een student is geen cliënt, het kappersonderwijs is geen product! 

__________________________________________________________________________________________

De opleiding.
-  De theoretisch als zowel de praktische kant van het kappersonderwijs zijn aan een duurzame hervorming toe, waarbij 'normaal doen/werken/leven/leren/consumeren' een totaal andere lading krijgt.

- O.a. alle chemische behandelingen gaan verdwijnen, voor het permanent wordt nog een uitzondering gemaakt tot dat er een milieuvriendelijk alternatief is gevonden voor de chemische bestandsdelen, hierbij ga ik er vanuit de haarcosmetica industrie zelf het voortouw neemt om dit zo spoedig mogelijk te gaan realiseren. 
- Er zal veel aandacht worden geschonken aan het (overmatig) water gebruik en toenemende microplastics in ons drinkwater.
- Er wordt enkel nog met erkende duurzame haarverzorgingsproducten gewerkt in de opleiding.
- De haarcosmetica leveranciers in de keten committeren zich aan de duurzame richtlijnen op de leerinstellingen, milieuvriendelijke producten en verpakkingen, waarbij het gebruik van microplastics in de producten geweerd worden. 

- We nemen afscheid van het neoliberalisme denken en werken en gaan over naar het duurzaam ondernemen (Rijnlandmodel), winst is niet meer het hoofddoel maar welzijn (purpose economy) wordt het nieuwe hoofddoel.
De huidige ondernemer gaat het niet alleen maar om winst te maken, hij dient ook een maatschappelijke functie te hebben. 
- De stage-studenten van de opleidingen kunnen alleen geplaatst worden bij een gecertifieerde duurzame kapper.  

Meer lezen over duurzaam kappersonderwijs klik op button hieronder: